THANH TOÁN QUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG:
Chuyển khoản qua Internet Banking, Mobile Banking, nộp tiền mặt tại chi nhánh ngân hàng, chuyển khoản qua máy ATM cùng hệ thống các tài khoản Ngân hàng mà Công ty có dưới đây (tuỳ vào hình thức có thể mất phí theo từng ngân hàng quy định):
◉ Internet Banking: ghi Mã đơn hàng, số điện thoại. Chuyển khoản xong gọi 0965 420 420 để kích hoạt vé
◉ Nộp tiền mặt qua NH: ghi Mã đơn hàng, số điện thoại. Chuyển khoản xong gọi 0965 420 420 để kích hoạt vé
◉ Qua máy ATM: chuyển khoản xong gọi 0965 420 420 để kích hoạt vé.
◉ Mobile Banking: chuyển khoản xong gọi 0965 420 420 để kích hoạt vé.
Tài khoản Ngân :
——————————————
VIETCOM BANK
Ngân hàng : VIETCOM BANK-PGD PHÚ QUỐC
Tên tài Khoản : CÔNG TY TNHH MTV BẢO ANH PHÚ QUỐC
Số Tài Khoản : 0091000612955
——————————————
VIETCOM BANK
Ngân hàng : VIETCOM BANK-PGD PHÚ QUỐC
Tên tài Khoản : NGUYỄN VĂN DƯ
Số Tài Khoản : 0091000568627

——————————————

TECHCOM BANK
Ngân hàng : TECHCOMBANK – PHÚ QUỐC
Tên tài Khoản : NGUYỄN VĂN DƯ
Số Tài Khoản : 19030894807013

——————————————

NGÂN HÀNG Á CHÂU
Ngân hàng : Á CHÂU ( ACB) – PHÚ QUỐC
Tên tài Khoản : NGUYỄN VĂN DƯ
Số Tài Khoản : 214095179

——————————————
SACOM BANK
Ngân hàng : SACOMBANK – PHU QUỐC
Tên tài Khoản : NGUYỄN VĂN DƯ
Số Tài Khoản : 070047336137

——————————————
NGÂN HÀNG BIDV
Ngân hàng : BIDV (NH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN) – PHÚ QUỐC
Tên tài Khoản : NGUYỄN VĂN DƯ
Số Tài Khoản : 75310000021911
——————————————
NGÂN HÀNG ĐÔNG Á
Ngân hàng : ĐÔNG Á BANK – PHÚ QUỐC
Tên tài Khoản : HUỲNH NGỌC ANH
Số Tài Khoản : 0101970985
——————————————
VIETIN BANK
Ngân hàng : VietinBank (NH TMCP CÔNG THƯƠNG) – PHÚ QUỐC
Tên tài Khoản : NGUYỄN VĂN DƯ
Số Tài Khoản : 100003109796
——————————————
NGÂN HÀNG AGRIBANK
Ngân hàng : AGRIBank (NH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN) – PHÚ QUỐC
Tên tài Khoản : NGUYỄN VĂN DƯ
Số Tài Khoản : 7790205031755
——————————————
NGÂN HÀNG MB BANK
Ngân hàng : MB BANK – CN PHÚ QUỐC
Tên tài Khoản : NGUYỄN VĂN DƯ
Số Tài Khoản : 7270104965008

——————————————
KIÊN LONG BANK
Ngân hàng : KIÊN LONG BANK – PHÚ QUỐC
Tên tài Khoản : NGUYỄN VĂN DƯ
Số Tài Khoản : 13193023
———————————————
HD BANK
Ngân hàng : HD BANK – PGD PHÚ QUỐC
Tên tài Khoản : NGUYỄN VĂN DƯ
Số Tài Khoản : 252704070000161
———————————————-
VP BANK
Ngân hàng : VPBANK – PGD PHÚ QUỐC
Tên tài Khoản : NGUYỄN VĂN DƯ
Số Tài Khoản: 163208897

Klay Thompson Authentic Jersey